Державне регулювання структурних змін в економіці України: проблеми та перспективи

  • Рік видання: 23.10.2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

У монографії проведено комплексне дослідження державного регулювання структурних змін в економіці України та визначено особливості його соціально-економічного змісту. Охарактеризовано теоретико-методологічні підходи до здійснення структурного реформування національної економіки. Значну увагу приділено аналізу основних важелів та інструментів структурного регулювання економіки, як на національному, так і регіональному рівнях. Здійснено оцінку структурної трансформації економіки України в умовах високої волатильності економічних циклів. Обґрунтований вибір пріоритетів структурного реформування української економіки на засадах сталого розвитку відповідно до національних інтересів. Монографія містить авторські погляди на формування концептуальної моделі структурного регулювання національної економіки. 

Для науковців, економістів-практиків, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади та студентів економічних спеціальностей.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.