Lexikologie der deutschen Sprache duolingual: Deutsch als zweites Fach: Lehrbuch = Двомовна лексикологія німецької мови як другої іноземної

  • Рік видання: 23.10.2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Підручник призначено для студентів молодших курсів спеціальності «Філологія» та для тих, хто вивчає німецьку мову як другу спеціалізацію.

У кожному з десяти розділів німецькою та українською мовами подано теоретичний матеріал, список літератури, словник та завдання до теми. Німецько-український словник містить усі слова, вжиті у підручнику. У додаток увійшли практичні завдання, тести до тем з відповідями, зразки письмових (модульних, залікових) робіт і перелік контрольних питань.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.