Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти

  • Рік видання: 17.02.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

Розроблено методологію і стратегію комплексного системного лінгвостатистичного опису ідіолекту автора. Випрацьовано методику і створено лінгвістично анотований корпус текстів І. Франка. Укладено частотні словники усіх дев’яти його українськомовних творів цієї групи. Виявлено детермінативні кількісні ознаки лексичного і морфологічного складу великої прози І. Франка, а також індекс її діалогічності та багатство у зіставленні з українською художньою прозою загалом. Простежено аналогії реалізації законів Ципфа, Менцерата-Альтмана тощо з іншими дисциплінами.

Для науковців і практиків у сфері франкознавства, лінгвістики (зокрема прикладної), літературознавства, перекладознавства, математики, статистики, філософії науки.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.