Телевізійна та радіокомунікація: історія, теорія, новітні практики

  • Рік видання: 20.05.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка – присвячуємо

Системно розкрито особливості телевізійної та радіокомунікації, методику створення телевізійних і радіоматеріалів у нинішніх умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій. Відкрито науково-педагогічне вікно в найскладніші політико-ідеологічні, соціально-економічні, морально-духовні процеси журналістської творчості, які пов’язані з гібридною війною, застосуванням витончених методів і способів інформаційно-психологічного втручання російських ЗМІ не лише в життєве середовище України, а й інших країн світу. Аргументовано, що боротьба з маніпулятивним, антиукраїнським, аморальним наративом має ґрунтуватися на правді, гуманістичних засадах українськоцентричної парадигми, яка в галузі комунікавістики означає сукупність концептуально-методологічних підходів, національно-громадянських, морально-духовних цінностей, аксіологічних настанов, журналістської гідності. Всебічно схарактеризовано основоположні, взаємозв’язані принципи і функції медіа, діяльність яких потрібно спрямовувати на консолідацію суспільства, утвердження української національної ідентичності, інтеграцію України в європейський цивілізований світ. Досліджено, що свобода слова і відповідальність журналістів, стандарти журналістської творчості мають охоплювати українські людино-націоцентричні вартості.

Для студентів, викладачів факультетів, відділень журналістики і масової комунікації, журналістів-практиків і тих, хто цікавиться найновішими особливостями електронної комунікавістики.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.