Луців Лука. Шевченкіана. Літературознавство

  • Рік видання: 20.05.2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 1

Анотація

У збірнику вперше представлено шевченкознавчі праці 1925 – 1977 років українською мовою доктора Луки Луціва (1895 – 1984), українського січового стрільця, літературознавця, зібраних зі сторінок української періодики Західної України, Чеської Республіки, США, – часописів «Діло» (Львів), «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник») (Львів), «Нова Україна» (Прага), «Студентський Вістник» (Прага), «Свобода» (Джерзі Ситі – Нью-Йорк), «Альманах УНСоюзу» (Джерзі Ситі – Нью-Йорк), «Записки НТШ» (Львів; Нью-Йорк), провідних шевченкознавчих видань міжвоєння разом із окремими його працями «Авґуст Харамбашіч і Тарас Шевченко» (1937) та «Тарас Шевченко – співець української слави і волі» (1964). Видання також є першою спробою реконструкції дисертації Л. Луціва «Т. Шевченко в слов’янських літературах» та його «діаспорної» шевченкіани. Тексти подано зі збереженням правописної манери автора.

Про видавництво «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

Видання навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової літератури науковців Львівського національного університету імені Івана Франка. Найбільш пріоритетними серед видань є підручники і навчальні посібники.