ФІЗИКА: Англійсько-український енциклопедичний словник основних термінів, понять та законів :: PHYSICS: English-Ukrainian Encyclopedic Dictionary of general definitions, concepts and laws

  • Рік видання: 2020
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 364

Анотація

Чи важлива наука фізика у сучасному світі комп'ютерних технологій, підприємництва та бізнесу, в якому англійській мові відведена роль мови міжнародного спілкування? Ця книга покликана не лише допомогти у перекладі фізичних термінів з англійської мови на українську та навпаки, але й завдяки численним ілюстраціям наочно відобразити суть фізичних понять та концепцій.

Розглянуто близько 2000 ключових слів/понять з курсу класичної фізики, подано 247 ілюстрацій та 89 світлин. Словник буде цікавим для фахівців і студентів, українців та іноземців, учнів і вчителів у школах, інженерів та перекладачів.

Is Physics important in the modern world of computer technology, entrepreneurship and business, where English is given the role of the language of international communication? This book is intended not only to help to translate physical terms from English into Ukrainian and vice versa, but also to show the essence of physical phenomena and concepts through numerous illustrations. The book contains approximately 2000 keywords/concepts of classical physics, 247 illustrations and 89 photos. The dictionary will be interesting for scientists and students, Ukrainians and foreigners, school students and teachers, engineers and translators.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».