Типи будинків та архітектурні конструкції

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: м'яка
  • Кількість сторінок: 224

Анотація

Розглянуто типи будинків, класифікацію та основні відомості про будівлі і споруди. Описано архітектурно-конструктивну структуру споруди, визначено головні конструктивні елементи житлових та громадських будівель, а також основні вимоги до них. Висвітлено основні тенденції в архітектурі та будівництві індивідуальних житлових будівель, висотного будівництва, розглянуто питання ревіталізації історичних промислових будівель, концепції та перспективи використання промзон у сучасному місті. Матеріал видання ґрунтується на чинних в Україні нормативних документах. Стисло подані теоретичний матеріал, основні архітектурні терміни та визначення понять. Посібник ілюстрований схемами, рисунками, кресленнями, таблицями.

Для студентів ЗВО, які навчаються за спеціальністю 8.022 “Дизайн середовища”. Буде корисним студентам під час виконання самостійних позааудиторних робіт, курсового проектування, підготовки до контрольних робіт, виконання тестових завдань, складання іспиту, а також дипломного проектування на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “магістр”.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».