Розмова Наталки Сняданко з Ренатою Айхінґер

Літературна програма
Фокусне питання : Свій погляд – своє звучання

.