“Оприсутнення: витіснене покоління”. Поетичні читання

Поетичні читання авторів та авторок “витісненого покоління” (Василь Голобородько, Віктор Кордун, Василь Рубан, Микола Воробйов, Михайло Саченко, Валентина Отрощенко, Надія Кир'ян, Михайло Григорів, Іван Семененко, Станіслав Вишенський, Грицько Чубай, Валерій Ілля, Ігор Калинець, Олег Лишега, Тарас Мельничук та ін.) молодою ґенерацією поетів та поеток.