Стилістика сучасної англійської мови :: English Stylistics

  • Рік видання: 2021
  • Обкладинка: тверда
  • Кількість сторінок: 304

Анотація

Навчальний посібник “English Stylistics” містить теоретичний та практичний матеріал із дисципліни “Стилістика сучасної англійської мови”. Змістом посібника передбачено: ознайомити студентів з тематичним планом лекційних занять; подати короткий зміст теоретичного матеріалу лекцій; надати проміжні питання / завдання для засвоєння кожного пункту плану та питання для самоконтролю; список питань для підготовки до семінарів; рекомендувати список основної літератури до курсу, який має на меті допомогти студентам зрозуміти та засвоїти теоретичний матеріал. Тестові та індивідуальні завдання сприяють засвоєнню матеріалу впродовж аудиторної та самостійної роботи над теоретико-практичним курсом.

Для студентів спеціальності 035 – “Філологія”, а також для всіх, хто навчається самостійно чи прагне підвищити кваліфікацію у лінгвістичних студіях.

Про видавництво «Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»»

Видання навчальної, наукової, науково-популярної, довідкової літератури. Редакційно-видавничі, додрукарські, поліграфічні послуги. Розповсюдження видавничої продукції, власна мережа книгарень у НУ «Львівська політехніка».