Куратор фокусної теми 28 BookForum Юрко Прохасько про "Гру в дорослішання"

ГРА В ДОРОСЛІШАННЯ

Експозе фокусної теми 28 Львівського міжнародного Bookforum 


Заголовок містить і поєднує дві важливі категорії: «гри» і «дорослішання». Категорія гри відкриває перед нами дві головні перспективи: наслідування, імітації, розваги, несправжності, підробності – і творчості, навчання, смислотворення, самовипробування. Обидві ці перспективи антропологічно визначальні. І обидві вони мають множинні – прямі й опосередковані – стосунки з іншою засадничою категорією: дорослішання.

Дорослішання пов’язане зі становленням, дозріванням, розвитком, відповідальністю, визнанням меж, обмежень і обмеженості. В той час як «гра» може нав’язувати, у тому числі й до дитинства, дитячості, дітвацтва, «дорослішання», конотоване зі зрілішанням, прощанням з дитинством, відходом від дитинства і підлітковості. Відтак разом ці два поняття – гри і дорослішання – пропонують полісемантичну і полівалентну, лише на позір парадоксальну, діалектику.

Дорослішання складається і містить у собі різні – близькі, глибинно споріднені, але все одно далеко не тотожні: – аспекти сепарації, емансипації, індивідуації, поступового творення ідентичності чи радше ідентичностей через зміну системи і принципів ідентифікацій, через розширення репертуару ідентифікацій, коли гнучкість динамічно й компліментарно узгоджується із усталенням, зм’якшення зрівноважується затвердінням, деідеалізація – появою нових ідеалів та випрацюванням власного ідеалізму, змінами в структурах вартостей та ієрархій. Втрата ілюзій йде поряд з творенням утопій, зміна поколінь набуває відчутності й сенсу. Відчуття автономності і суверенності – у кожному розумінні й аспекті – стають провідними вартостями і осердям Самості, джерелом радості та втіхи, підставою почуття власної вартості і вартісності, значення і значущості.

Переоцінки зазнають виміри «свого», «власного», «свого, рідного» і «своєрідного» – і «чужого», бажаного й небажаного, прийнятного і неприйнятного, припустимого й неприпустимого, сподіваного й несподіваного. 

Поступово стає дедалі виразніше зрозуміло, що дорослішання – тривалий і суперечливий процес, де прогресії іноді важко відрізнити від регресій, а регресії від жаги трансгресій. Коли жага поступу сусідить із неприпустимістю заступу на чужі терени і переступу. Коли охота дорослості змагається з бажанням назавжди (або якомога надовше) залишитися дитиною, коли жага автономності перемежається прагненням залежності, коли вони – попри свою суперечливість – не означають несумісності, а складаються в синтетичну конструкцію, що вимагає своїх концептів, дискурсів та конструкцій. Свого омовлення у своїми специфічними мовами, медіюмами та виражальними засобами. Коли відбувається пересимволізація успадкованого й застаного символічного ладу. Творення власних мітів і цілепокладань.

«Гра в дорослішання» досконало виражає складність й амбівалентність цих переживань, розкриває всю їхню парадоксальність, але й парадоксальним чином дозволяє їх узгоджувати, погоджувати, творити і перетворювати, знову й знов укладати нові складні синтези.

Під таким оглядом «Грі в дорослішання» немає кінця. Не може мати кінця історія, де ерос дорослості співіснує з еросом дитинства.

Однак приходять часи, коли особливо відчутною стає потреба підвести – хай проміжні – підсумки. Укласти каталоги здобутків і реєстри звершень. Озирнутися і порівняти. Співміряти і співмріяти.

Як Творіння було здійснене за 6 днів, так і «Гру в дорослішання» метафорично можна подати в 6 рубриках, в 6 репліках. Ключовим поняттям, центральним атрибутом в кожній є категорія «свого». «Свій» – не обов’язково тотожний власному. Бо не все може бути і стати власністю. Але у «своєму» маніфестує себе потреба присвоєння, засвоєння, наближення. Облаштування свого неповторного життя, свого світу. Ці рубрики відповідають гаслам 6 великих дискусійних панелей.

 

Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними” – саме таку фокусну тему обрав 28 BookForum. Куратор фокусної теми – відомий український перекладач та літературознавець Юрко Прохасько.


Юрко Прохасько український літературознавець-германіст, перекладач, публіцист, есеїст, психоаналітик. Перекладає з німецької та ідишу. Друкується в часописах «Критика», «Ї», «Tygodnik Powszechny», «Die Zeit», «Kafka», «La Repubblica», «Falter».


BookForum - головний культурний фестиваль країни.  Вже 28 років BookForum є міжнародною платформою, довкола якої збираються фахівці різних сфер, щоб обмінюватись ідеями та знаннями, презентувати досягнення та обговорювати проблеми.  

Цього року BookForum вперше за всю історію відбудеться у гібридному форматі: онлайн та офлайн. Заплановано понад 100 подій, панельних дискусій і традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, запрошені гості з усієї України, а також ЄС, США, Південної Америки та Африки.  

28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року у Львові за підтримки Українського культурного фонду.